Nieprawdopodobna łatanina - Grzegorz Braun

Grzegorz Braun (Konfederacja) 11. posiedzenie Sejmu IX kadencji 05.05.2020 11) Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 207 i 351) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) #Konfederacja #Korwin #Sejm https://www.youtube.com/channel/UC9AfUoP_y0QLhnuEYw2L-gg/join

Kategoria: